บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
3 4 5 6 7 8 9
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ของคนวัยทำงานในเขต กรุงเทพมหานครชัยพัทธ์ สงวนรัตน์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562313
202พฤติกรรมการใช้บริการสินเพื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย ในกรุงเทพมหานครชัญญาภัค เหรียญทองYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562271
203ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผู้ชายวัยทำงาน ในจังหวัดปทุมธานีชัญญานุต นาคีรักษ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562314
204ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มในร้านกาแฟในเขตบางกะปิชวินดา แซ่เท้งYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562321
205ความสัมพันธ์ของระบบการประเมิน KPIs การทำงานกับประสิทธิภาพในการ ปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท ในองค์กร Logisticชลาสินธุ์ จำภวังค์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562250
206ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการ (เฟอร์นิเจอร์ และชุดเครื่องนอน) ผ่านเพจร้านค้าบนแอปพลิเคชั่น Facebook ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงระบาดของสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยชลธิชา สัจจธนสุวรรณMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562858
207ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักกิจกรรมบำบัดในประเทศไทยชลธิชา ขัติยะMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563195
208ปัจจัยที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อทรัพย์รอขาย (NPA) ของ ธนาคารกรุงไทย ของประชากรที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชยันต์ ตปนียะตุรงค์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562295
209ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยสุนัขและแมว ของประชากรในเขต พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลชนณณิชา มหากาฬExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562321
210ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฉัฏรากรณ์ มาลารัตน์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562293
211ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงพยาบาลวิภารามจุฑามาส สะท้อนดีExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562270
212การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมการใช้งานและคาามพึงพอใจ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทำงานของบุคลากร สังกัดกรมประซาสัมพันธ์ เขตพญาไทจิรศักดิ์ โตรัตน์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562261
213พฤติกรรมการเลือกซื้อรถที่มาพร้อมกับเทอร์โบชาร์จเจอร์ของประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการจิรกิตติ์ ชิตอักษรMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564169
214ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค ในกลุ่มสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ กรณีตัวอย่างตราสินค้า SURE FURNITUREจิตริน จิตรเกตุExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562293
215ความพึงพอใจของลูกค้าที่นำสัตว์เลี้ยงมารักษาในคลินิกสัตว์ทาสรักษาสัตว์จิตตวิไล คติบัญชาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563192
216ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมการเรียนรู้การควบคุมอาหารแบบ ออนไลน์ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครจารุวรรณ ชะฎาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563162
217ศึกษาระดับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดสด สำโรง จังหวัดสมุทรปราการจารุชา สง่าเพ็ชรYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562265
218ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ ผลิตภ้ณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของคนวัยเจเนอเรชั่นวายจันทิมา บานแย้มExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562244
219ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำงาน ช่วงเหตุการณ์โควิท-19 ของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจันทร์ทิพย์ มั่นคงทองเจริญMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562342
220ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรปราการ 3จรรยารักษ์ จูอำไพYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562253