บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« August, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
5 6 7 8 9 10 11
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61ความพึงพอใจของลูกค้าที่นำสัตว์เลี้ยงมารักษาในคลินิกสัตว์ทาสรักษาสัตว์จิตตวิไล คติบัญชาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563203
62ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บเอกสารของบริษัทคราวน์ เวิลด์ไวด์ จำกัดชุลีพร ศรีคะโชติYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562325
63ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของ บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัดปิยวดี เอื้อสามาลย์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562297
64ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใซ้บริการขนส่งทางเรือและพฤติกรรมการใช้บริการกับ บริษัท ดิจิตอล ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม จำกัดรัฐกรณ์ จิรอัมพรพัชรYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562249
65ความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อสินค้า บริษัท H ของลูกค้า ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเบญจวรรณ เจตรุ่งพันธุ์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562348
66ความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้าที่ได้รับบริการจากแผนซ่อมบำรุงเครือข่าย สื่อสารกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท เอเอ็มอาร์เอเชีย จำกัดณัฐกร รัตนวรรณExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562296
67ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารดีน แอนด์ เดลูก้า (สาขาเอ็มควอเทียร์)เฉลิมพร สุกสอาดYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562271
68ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท ยูอินโฟ จำกัดวันชนก อ่องสีYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562308
69ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดทัยใน การปฏิบัติงานของพนักงานแผนก ผลิตบริษัทไพลินเลเซอร์ เมทเทิล จำกัดณปภัช สัมปัตตะวนิชYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562414
70ความสัมพันธ์ของระบบการประเมิน KPIs การทำงานกับประสิทธิภาพในการ ปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท ในองค์กร Logisticชลาสินธุ์ จำภวังค์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562262
71ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความคาดหวังที่มีผลต่อการบริหารจัดการอาคารเพื่อพัฒนาสู่อาคาร เขียว (Green Building)แวอิดดริส มูซอExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562305
72ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ การรับรู้ตรายี่ห้อ ทัศนคติ ภาพลักษณ์และการตัดสินใจชื้อ กรณีศึกษา สินค้าอาหารกุ้งโกรเบสท์ กรุ๊ปวรัญญา กมลนาวินExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562316
73คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำก้ด (มหาชน)ณิชชภา บัวอ่อนYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562281
74ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานเจเนอเรชันวาย (Gen Y) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์จำกัด (มหาชน)วัชราภรณ์ จำภวังค์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562296
75ทัศนคติของผู้งสูงอายุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุจิรา รุจิวงศ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564226
76ทัศนคติต่อการนำปัญญาประติษฐมาใช้ให้คำปรึกษาในสำนักงานกฎหมาย ในเขตกรุงเทพมหานครภัทราภรณ์ ชำนาญกิจExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562329
77ทัศนคติต่อสกุลเงินดิจิหัล (Cryptocurrency) ของประชากรวัยทำงานที่สนใจ การลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครอลิตา คุ้มเขตExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562629
78ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาระหว่างรีบชมวิดีโอทาง Social Network ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯศรีปริญญา เปลี่ยนแสงศรีExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562277
79ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ฝากถอนเงินสดผ่านเค้าเตอน์ ร้านสะดวกชื้อของประชากรเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครธนนันท์ เลียงเล็กจำนงค์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562281
80ทัศนคติและสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้หมอนยางพาราปิยมนัชย์ ลิขิตวานิชMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563262