บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« August, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
5 6 7 8 9 10 11
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1รูปแบบการออมในช่วงโควิด-19 ของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครไชยวัฒน์ หน่อแก้วMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563241
2ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความคาดหวังที่มีผลต่อการบริหารจัดการอาคารเพื่อพัฒนาสู่อาคาร เขียว (Green Building)แวอิดดริส มูซอExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562305
3ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียม ประเภทโลว์ใรส์ (Low-Rise) หลังสกานการณ์โควิด19 ไนเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเสริมศักดิ์ พรหมมาศMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562391
4ความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อสินค้า บริษัท H ของลูกค้า ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเบญจวรรณ เจตรุ่งพันธุ์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562348
5ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกัน Maintenance Agreement (MA) ของธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนตรณัฐฐา เรืองประไพExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562385
6การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม การใช้โมบายแบงก์กิ้ง ของคนกลุ่ม Baby Boomer Generation (Gen B) และ Generation X (Gen X )เทวรินทร์ กนกวลีวงศ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562511
7การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาเฟ่เด็กของผู้ปกครองที่มีลูก อายุตั้งแต่ 0-7 ปี ในกรุงเทพมหานครเต็มตระการ ตรงจิตต์รักษาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564248
8แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัยเชิดศักดิ์ ฉัตรทองExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562307
9ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารดีน แอนด์ เดลูก้า (สาขาเอ็มควอเทียร์)เฉลิมพร สุกสอาดYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562271
10พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานก่อสร้าง ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างจาก ประเทศญี่ป่น ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไทยชิมิสี จำกัด บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด และ บริษัท ดินเดน (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครเฉลิม ไฝทองExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562314
11ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ไ์ฟฟ้าของผู้หญิงในจังหวัดกรุงเทพมหานครเจนจิรา พูลเกิดMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564120
12ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท มอตโต้ อ๊อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเกศริน อรุณฉายYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562318
13ปัจจยัที่มีผลต่อสมรรถนะในการทำงานของพนักงานระดับปฎิบัติการในงานเชื่อมโลหะ บริษัทผลิตท่อไอเสียรถจักรยานยนต์อุทุมพร ไชยชินMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563205
14พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำอางผ่านออนไลน์อิสราพรรณ์ งามขำYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562283
15ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสำหรบผู้ใช้รถใช้ถนนใน จังหวัดสมุทรปราการอิทธิกร สมวาทีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563370
16การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค และแนวคิด การรับรู้กับจุดสัมผัสของการสื่อสารแบรนด์ของผู้หญิงไทย ที่มีประสบการณ์ในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามอารีรัตน์ กีทีประกูลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562330
17การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเสริมกล้ามเนื้อของ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอารดา บุญสงฆ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562274
18กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเครื่องแบบนักเรียนของผู้ใช้บริการ ใน เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอาทิตยา บุญชูวงศ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562438
19ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3อาทิตยา ชาลีเครือMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562303
20พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า Car Seat ของประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการอัษฎายุธ กลิ่นหอมMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564122