บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำอางผ่านออนไลน์

ชื่อเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำอางผ่านออนไลน์
ชื่อผู้แต่งอิสราพรรณ์ งามขำ
สาขาวิชาYoung Executives
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (บางนา)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit271