บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานภายในกรมท่าอากาศยานวัชรพรรณ เจริญศิลป์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564180
142ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านจำหน่ายกาแฟสดของคนวัยทำงานในจังหวัดกรุงเทพมหานครชินดนัย ศรีพิทักษ์สกุลMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564245
143พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Nursing Home Care หลังเกษียณอายุของประชากรวัยทำงาน ในกรุงเทพมหานครญัฐชา ยศปุณโณMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564170
144ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อการลงทุนกองทุนรวมลดหย่อนภาษีของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลณัฐวรรณ ศรีตะปัญญะMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564182
145ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล NFT ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครภัทรภร วริชพัฒนกรMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564213
146พฤติกรรมการเลือกซื้อรถที่มาพร้อมกับเทอร์โบชาร์จเจอร์ของประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการจิรกิตติ์ ชิตอักษรMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564180
147การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารชื่นชมบาร์ของประชากรในจังหวัดอุบลราชธานีอภินันท์ ศรีมันตะMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564193
148ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการสั่งพิมพ์ฉลากน้ำดื่มของ โรงงานผลิตน้ำดื่ม ในจังหวัดสมุทรสาครวิรุตต์ สุวรรณเรืองMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564209
149ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของลูกค้าบริษัท ชันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัดดวงกมล แสงทินกรExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562287
150ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ของผู้บริโภคปราโมทย์ ประสิทธิลาโภExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562273
151การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม การใช้โมบายแบงก์กิ้ง ของคนกลุ่ม Baby Boomer Generation (Gen B) และ Generation X (Gen X )เทวรินทร์ กนกวลีวงศ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562507
152การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมการใช้งานและคาามพึงพอใจ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทำงานของบุคลากร สังกัดกรมประซาสัมพันธ์ เขตพญาไทจิรศักดิ์ โตรัตน์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562273
153การศึกษาการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานที่ไม่ใช่ตัวเงินต่อความผูกพันต่อองค์กร ของคนในวัยทำงานในเขตพญาไท ราชเทวี จตุจักร และ ดินแดง กรุงเทพมหานครกพัช นิธิยานันท์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562265
154ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความคาดหวังที่มีผลต่อการบริหารจัดการอาคารเพื่อพัฒนาสู่อาคาร เขียว (Green Building)แวอิดดริส มูซอExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562303
155ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบนเรศรักษ์ เพชรไพศาลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562309
156ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครฐิตตา สิงห์มณีExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562271
157ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของขวัญผ่านช่องทางออนไลน์ปรีดา นิลแก้วExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562462
158การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทราอภิชัย ศรีเพ็ชรExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562284
159การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีบังอร กองปัญโญExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562273
160การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ บริษัทขนส่งเอกชน ของประชากรในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครสุทัตตา โลหสมบูรณ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562392