บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« February, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 1 2 3
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชุดเครื่องนอนผ่านออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครสกุณา บุมีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563163
22ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของศาลในจังหวดัสมุทรปราการสุพนิดา สีภูมินทร์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564163
23พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นร้านไข่หวานบ้านซูชิสาขาปราจีนบุรี ของประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีกิตติวรรณ ทองใบMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563164
24ปัจจัยในการเลือกบริโภคร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโวยวายของกลุ่มประชากรในจังหวัดนนทบุรีลูกนํ้า สายคํามีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563166
25ปัจจยัที่มีผลต่อสมรรถนะในการทำงานของพนักงานระดับปฎิบัติการในงานเชื่อมโลหะ บริษัทผลิตท่อไอเสียรถจักรยานยนต์อุทุมพร ไชยชินMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563166
26ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านจำหน่ายกาแฟสดของคนวัยทำงานในจังหวัดกรุงเทพมหานครชินดนัย ศรีพิทักษ์สกุลMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564167
27ความพึงพอใจของลูกค้าที่นำสัตว์เลี้ยงมารักษาในคลินิกสัตว์ทาสรักษาสัตว์จิตตวิไล คติบัญชาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563168
28ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักกิจกรรมบำบัดในประเทศไทยชลธิชา ขัติยะMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563169
29ทัศนคติของผู้งสูงอายุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุจิรา รุจิวงศ์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564171
30ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน Pet Shop ของผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลกิติเทพ ใหม่พระเนตรMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563175
31การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาเฟ่เด็กของผู้ปกครองที่มีลูก อายุตั้งแต่ 0-7 ปี ในกรุงเทพมหานครเต็มตระการ ตรงจิตต์รักษาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564180
32ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอกไก่ปรุงสุกสำเร็จรูปแบบแช่แข็งสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกฤตนันท์ กล่ำสกุลMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563184
33ปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มผสมวิตามินในร้านสะดวกซื้อของประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครบุษยา เคนดีMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563203
34ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่านแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนรากรณ์ เพ็งวึกMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563208
35รูปแบบการออมในช่วงโควิด-19 ของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครไชยวัฒน์ หน่อแก้วMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563208
36พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครปัฏธีมา แถลงศรีYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562210
37ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานต่างด้าว กิจการประมงทะเลในจังหวัดสมุทรสาครนายอภิรัตน์ พิกุลทองYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562211
38ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใซ้บริการขนส่งทางเรือและพฤติกรรมการใช้บริการกับ บริษัท ดิจิตอล ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม จำกัดรัฐกรณ์ จิรอัมพรพัชรYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562212
39พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมแพลตฟอรม์สตรีมมิ่งจากต่างประเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรพชร อุ่นอําภาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563212
40ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครนิชาพัฒน์ ภัคนันท์โชติวัตรYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562213