บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« May, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 7 8 9 10 11 12
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ภาพลักษณ์ใหม่ ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าและพฤติกรรมในการตัดสินใจ ใช้บริการของลูกค้า บมจ. ธนาคารกรุงไทยสาขาสยามพารากอนวรลักษณ์ จารุมณีExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562295
162ศึกษาความพึงพอใจของนักกีฬาเรือมังกรที่มีต่อการให้บริการจัดการ แข่งขันเรือมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ 14ประภาพร ภูมิขุนทดYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562296
163พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจและ ความพึงพอใจกับความภักดีต่อร้านสตาร์บัคส์สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพดวงดี มิสเล็มExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562297
164ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัอประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จำกัด ของกลุ่มลูกค้า ในเขตจังหวัดสมุทรปราการนางสาวไพรวรรณ เหลาทองYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562298
165ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท มอตโต้ อ๊อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเกศริน อรุณฉายYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562299
166การพยากรณ์ผลกระทบต่ออัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนแนอร์ทางเรือ โดย ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณรุจิรา เพียโคตรExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562301
167ทัศนคติต่อการนำปัญญาประติษฐมาใช้ให้คำปรึกษาในสำนักงานกฎหมาย ในเขตกรุงเทพมหานครภัทราภรณ์ ชำนาญกิจExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562301
168ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บเอกสารของบริษัทคราวน์ เวิลด์ไวด์ จำกัดชุลีพร ศรีคะโชติYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562302
169การศึกษาความต้องการสวัสดิการของพนักงาน บริษัท โคไซน่า เฟรท (ประเทศไทย) จำกัดจรรยมณฑน์ เฟื่องฟูYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562303
170ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูล Cloud Storage ของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครประจักษ์ตรา แก้วมณีExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562303
171ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผู้ชายวัยทำงาน ในจังหวัดปทุมธานีชัญญานุต นาคีรักษ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562305
172ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ของคนวัยทำงานในเขต กรุงเทพมหานครชัยพัทธ์ สงวนรัตน์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562307
173การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค และแนวคิด การรับรู้กับจุดสัมผัสของการสื่อสารแบรนด์ของผู้หญิงไทย ที่มีประสบการณ์ในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามอารีรัตน์ กีทีประกูลExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562309
174ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยสุนัขและแมว ของประชากรในเขต พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลชนณณิชา มหากาฬExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562309
175การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มลูกค้า กรณีศึกษา นํ้าดื่มธัญชนก สังข์นาคExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562310
176การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพรรณภา ธัญญเจริญMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562310
177การศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงานปฏิบัติงาน บริษัท ท้อปอิสซี่ จำกัดและในเครือกรรณิกา กลับกูลYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562311
178ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Application ในการสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกิตติยา บุญส่งExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562312
179ความจงรักภักดีของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)กมลชนก ละเลิงYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562313
180ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มในร้านกาแฟในเขตบางกะปิชวินดา แซ่เท้งYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562315