บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« February, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19 20 21 22 23 24 25
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มรสเลมอนผสมโซดาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกันต์ณวัฒน์ ชัยแก้วMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)256494
2การศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานธนาคารในจังหวัดกรุงเทพมหานคร หลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19ลักษณารีย์ เจริญสุขMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)256491
3ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชธนพร ชัยริมกวงMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)256484
4พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า Car Seat ของประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการอัษฎายุธ กลิ่นหอมMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)256484
5พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมกระเป๋าสานผักตบชวาออนไลน์ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการสุมลทา โกษาจันทร์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)256482
6ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ไ์ฟฟ้าของผู้หญิงในจังหวัดกรุงเทพมหานครเจนจิรา พูลเกิดMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)256479
7ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการ (เฟอร์นิเจอร์ และชุดเครื่องนอน) ผ่านเพจร้านค้าบนแอปพลิเคชั่น Facebook ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงระบาดของสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยชลธิชา สัจจธนสุวรรณMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562781
8ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซี้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ประเภทนิยายและ วรรณกรรมของบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสิริพร เกียรติจรูญศิริExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562614
9ทัศนคติต่อสกุลเงินดิจิหัล (Cryptocurrency) ของประชากรวัยทำงานที่สนใจ การลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครอลิตา คุ้มเขตExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562570
10ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกแอพพลิเคชั่นวิดีโอสตรีมมิ่งของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานครสุมนา เครือรัตนชัยExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562456
11พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั๋น GHB ALL ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขากิ่งแก้วณัฏฐา นิลขำYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562454
12ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อหาดิจิทัลประเภทเพลง ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครปรินทร คำไทรแก้วMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562454
13การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม การใช้โมบายแบงก์กิ้ง ของคนกลุ่ม Baby Boomer Generation (Gen B) และ Generation X (Gen X )เทวรินทร์ กนกวลีวงศ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562447
14ความผูกพันในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในฝ่ายผลิต บริษัท ABC จำกัด (ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว/ Flexible Packaging) จังหวัดสมุทรสาครวันชัย พรมาลัยรุ่งเรืองYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562445
15การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของ ช้าราชการศาลแขวงสมุทรปราการวิภาภรณ์ สร้อยเพชรMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562433
16การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แบรนด์ยางรถยนต์ ของกลุ่มคนทำงานบริษัทเอกชน ในเขตจังหวัดสระบุรีสมเกียรติ กระจ่างชีพExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562429
17พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการร้านอาหารสไตส์ แกร๊บ แอนด์ โก (Grab and go)ในเขตบางแก้ว สมุทรปราการภวรัณชน์ หมั่นมากMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562419
18ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีวัชรัตน์ ตาสอนMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562416
19ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของขวัญผ่านช่องทางออนไลน์ปรีดา นิลแก้วExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562409
20ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ในเขตจังหวัดระยองศันสนีย์ พรหมมาศMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562409