บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

Google Keyword Search
Calendar
« June, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
24 25 26 27 28 29 30
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อหนังสือสารคดีของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงธีรโชติ ฤทธิสารExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562283
162ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานในองค์กรเอกชนธีธัช เลาหวิโรจน์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562255
163ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครธิติพันธ์ โชติพัชรโรจน์Young Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562242
164พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้อขนมเพื่อสุขภาพ ของกลุ่มลูกค้าฟิตเนสเฟิร์สในเขตกรุงเทพมหานครธัญญ์ฐิตา ภูวพัฒน์ศิรโชคExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562258
165ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในเขตจังหวัดสมุทรปราการธัญญพร สารคณาMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563245
166การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มลูกค้า กรณีศึกษา นํ้าดื่มธัญชนก สังข์นาคExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562316
167พฤติกรรมการเลือกซื้อวสัดุก่อสร้างของผู้รับเหมาในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาธนิน เนียมทองMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562337
168การจัดการองค์ความรู้กับสมรรถนะของข้าราชการ และลูกจ้าง โรงงานเภสัชกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารธนัช สังขพันธ์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562441
169พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำ Bath and Body Works ของประชากรในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครธนวัฒน์ มุ่งงามMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2563181
170ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชธนพร ชัยริมกวงMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564113
171ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ฝากถอนเงินสดผ่านเค้าเตอน์ ร้านสะดวกชื้อของประชากรเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครธนนันท์ เลียงเล็กจำนงค์Executivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562266
172ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านโชห่วยยุคใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯทีปกร เกาะเรียนอุดมMBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2564176
173ปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการฟาร์มสุนัขในยุคดิจิทัลทิพย์วาภรณ์ มุลคุตรExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562300
174ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก (Notebook) ของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครดาวรุ่ง ใจงามExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562338
175พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจและ ความพึงพอใจกับความภักดีต่อร้านสตาร์บัคส์สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพดวงดี มิสเล็มExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562304
176ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของลูกค้าบริษัท ชันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัดดวงกมล แสงทินกรExecutivesกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562279
177การศึกษาปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจเลือกซื้อน้ำพริกเผาโบราณชาววัง สูตรคุณยาย ในเขตกรุงเทพมหานครดรชา จันทวิบูลย์MBA One Day Programกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562431
178ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมทางหลวงดนูนาถ เลาหล้าYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562266
179การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของ ภาครัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานครณิชชา ทองสะอาดYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562268
180คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำก้ด (มหาชน)ณิชชภา บัวอ่อนYoung Executivesกรุงเทพมหานคร (บางนา)2562268