บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

ปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการฟาร์มสุนัขในยุคดิจิทัล

ชื่อเรื่องปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการฟาร์มสุนัขในยุคดิจิทัล
ชื่อผู้แต่งทิพย์วาภรณ์ มุลคุตร
สาขาวิชาExecutives
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit296