บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของประชาชนในจังหวัดราชบุรี

ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของประชาชนในจังหวัดราชบุรี
ชื่อผู้แต่งลภัสรดา สุขใจวรเวทย์
สาขาวิชาYoung Executives
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (บางนา)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit254